Paraloid B-72

je kopolimerna smola, ki se že več kot 50 let uporablja v restavratorsvu in konservatorstvu. Velja za eno od najpogosteje uporabljenih smol pri konserviranju in restavriranju arheoloških in umetniških del iz lesa, kamna, kovine, kosti in podobno.


Kemijska osnova

Kopolimer etilmetakrilata in metilakrilata
Dobavljive oblike
100% Granulat
50% raztopina in toluenu
40% raztopina v acetonu
15% raztopina v etilacetatu
Fiksativ Spray 15% v etilacetatu
Ostale koncentracije in topila možne po dogovoru

Uporaba

Paraloid B 72 se uporablja kot impregnacijska smola za utrjevanje zidnih poslikav, lesa, kovin, kosti ter kot fiksativ za utrjevanje pastelov, oglja, akvarelov in podobno. 
Zelo je uporabna kot lepilo za steklo in keramiko. V tem primeru so koncentracije 25-30%.

   

Lastnosti
• reverzibilnost in termoplastičnost
• UV stabilnost
• srednje trd film
• temperatura steklastega prehoda okoli 40°C
• zmehčišče okoli 70°C
• tališče cca. 150°C

Topnost
Topna je v toluenu, etilacetatu, acetonu. Raztopina se lahko redči s ksilenom, isopropanolom, etanolom in metoksipropanolom.

Viskoznost
cca. 200 mPas v acetonu (40% razt.pri 25°C),
cca. 600 mPas v toluenu (40% razt.pri 25°C),
cca. 980 mPas v ksilenu (40% razt.pri 25°C)

Načini uporabe
Pri uporabi Paraloid B 72 je za uspešnost odločilna prava koncentracija smole in izbor topila glede na hitrost hlapenja.
Za določitev je potrebno napraviti preliminarne teste na konkretnem materialu.
Za začetek je običajno primernejša nižja koncentracija smole, saj s tem zagotovimo boljšo penetracijo v globino.
Če je potrebno, postopek večkrat ponovimo.
V primeru nasičenosti ali manjše vpojnosti površine, višek smole oz.svetleč film, ki lahko nastane na površini, odstranimo z etilacetatom, acetonom ali drugim primernim topilom.

Primeri uporabe

a) Stenske poslikave
Za utrjevanje oz. impregnacijo stenskih poslikav(fresco/secco),apnenih in silikatnih premazov, se uporabi max. 5%-na koncentracija v toluenu. Postopek se ponavlja do nasičenosti površine.

b) Poslikave na lesu ali platnu
Za konservacijo in konsolidacijo podlage ali pigmentnega sloja na lesu ali platnu je priporočljiva
5 - 10% raztopina toluena ali zmesi toluen/izopropanol.
Če paraloid B-72 uporabimo kot premaz, uporabimo 10%-no koncentracijo v toluenu oz. ksilenu.
Prvi sloj se lahko nanese s čopičem, vse nadaljnje pa je priporočljivo opraviti s pršenjem.
Pri določenih pogojih se lahko v filmo pojavi motnost oz belina.
To odpravimo, če dodamo raztopini 10% Shellsola A ali metoksipropanola.

c) Les
Uporabi se  5 - 10%-na raztopina v toluenu ali etilacetatu.
Za počasnejšo in globljo penetracijo se kot topilo uporabi kombinacija toluen/ksilen ali toluen/ Shellsol A.
Pozorni moramo biti na retencijo topila v lesu. Izhlapevanje lahko v določenih pogojih traja nekaj mesecev.

d) Steklo in keramika
Običajna koncentracija je  20 - 40%, pri čemer se robovi predhodno obdelajo z 10%-no raztopino. Druga metoda temelji na reaktivaciji že predhodno posušene smole tik pred lepljenjem.

e) Uporaba kot fiksativ
Najbolj primerna koncentracija Paraloida B-72 za fiksiranje oglja, pastelov in podobno je 
 2 - 4% in toluen/izopropanol. Nanos opravimo s finim pršenjem.

Več o naših izdelkih in nakup na:

www.revivo.si - materiali in izdelki za restavratorstvo, konservatorstvo in umetnost

www.naravno.info - naravni materiali,za izdelavo domače kozmetike, mil, sveč, keramike

www.kompoziti.si - materiali za izdelavo kompozitnih materialov, smole, ojačitvena vlakna 

www.naredi.eu - materiali za kreativno ustvarjanje, obrt, hobby, prosti čas, umetniške tehnike

Spremljajte nas na

Facebook
Twitter
Google Plus
Ime:
Email:
Sporočilo:

Vpišite pravilen rezultat računa.

2 plus 7 je enako:
Vse pravice pridržane © 2013 Samson Kamnik d.o.o. | Izdelava spletnih strani in programiranje: Ms3 d.o.o.